เจ็ตบลูห้ามนักแสดงสาวขึ้นเครื่องบิน อ้างกางเกงสั้นเกินไป

สายการบินเจ็ตบลูในสหรัฐอเมริกา ขอให้ผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย ไม่เช่นนั้นจะไม่ยอมให้ขึ้นเครื่องบิน