สวิตเซอร์แลนด์บังคับนักเรียนมุสลิมต้องเชคแฮนด์ครู

นร.มุสลิมกระอักกระอ่วนใจที่ต้องจับมือครูต่างเพศเพราะขัดกับความเชื่อทางศาสนา แต่รัฐบาลท้องถิ่นในสวิสเซอร์แลนด์ยืนยันว่า ความเท่าเทียมทางเพศและการอยู่ร่วมกันในสังคมต้องมาเหนือความเชื่อทางศาสนา