นักวิชาการสื่อเสนอ “กูเกิล-เฟซบุ๊ก” ควรแบ่งรายได้ 1% สนับสนุนนักข่าว

เมื่อคนรับสื่อผ่านช่องทางหลักจากตัวกลางทางอินเทอร์เน็ตอย่างกูเกิลและเฟซบุ๊ก แม้ตัวกลางเหล่านี้จะช่วยให้คนเข้าถึงเนื้อหาได้มากขึ้น แต่ในอีกทางหนึ่ง มันก็ดูดรายได้จากโฆษณา ซึ่งเป็นรายได้หลักของธุรกิจสื่อออกไปด้วย