ออสเตรเลียจะปล่อยเชื้อ “เริม” ลงแม่น้ำ หวังขจัดปลาคาร์ป

ออสเตรเลียจะปล่อยเชื้อ “เริม” ลงแม่น้ำ ฆ่าหมู่ปลาคาร์ปที่แพร่พันธุ์รวดเร็วจนทำให้สัตว์น้ำอื่นๆ ใกล้สูญพันธุ์