ศาลฎีกาสหรัฐฯ มีมติ ห้ามคนซ้อมเมียครอบครองปืน

ศาลฎีกามีมติ 6 ต่อ 2 เสียง ห้ามบุคคลที่มีประวัติอาชญากรรมลหุโทษในคดีความรุนแรงในครอบครัว จะถูกจำกัดสิทธิในการถือครองอาวุธปืนตลอดชีวิต