เตือนนอร์ทแคโรไลนา ห้ามบังคับทรานส์เจนเดอร์เข้าห้องน้ำตามใบเกิด

รัฐบาลกลางสหรัฐฯ ส่งหนังสือแย้งกฎหมายของนอร์ทแคโรไลนาที่บังคับทรานส์เจนเดอร์เข้าห้องน้ำตามเพศในใบเกิด ว่าขัดกับหลักสิทธิพลเมือง