เยอรมนีฝังไฟแดงบนทางเท้า เตือนภัยมนุษย์ก้มหน้า

เยอรมนีฝังสัญญาณไฟจราจรที่ืพื้นถนน รับมือสังคมยุคใหม่ที่คนส่วนใหญ่ก้มหน้าใช้สมาร์ทโฟนตลอดเวลาแม้ขณะเดินบนทางเท้า