“โจชัว หว่อง” โผล่วิ่งกลางทางหลวงฮ่องกง ขวางขบวนผู้นำจีน

ขณะที่คนรุ่นใหม่รอคอยการเลือกตั้ง และคาดหวังจะได้เห็นประชาธิปไตยในฮ่องกง ด้านจีนแผ่นดินใหญ่ก็ส่งสััญญาณชัดว่าจะไม่ปล่อยฮ่องกงให้หลุดไปจากมือ