ช้างนครวัดไม่ไหว ล้มตายกลางแดดร้อน

ช้างแก่เพศเมียที่คอยให้บริการขี่หลังขึ้นนครวัด เกิดล้มลงแล้วเสียชีวิต ผู้เล่นเน็ตในกัมพูชาสงสาร ร่วมกันระดมชื่อให้เลิกใช้ช้างเพื่อบริการนักท่องเที่ยว