Dogeaters: เรื่องไม่สวยของความสวยในฟิลิปปินส์

สำหรับเธอ การกินหมาคือการสู้ชีวิต เป็นอุปลักษณ์ของความทารุณของชีวิตในฟิลิปปินส์ เป็นวิธีเผชิญหน้ากับวัฒนธรรม สำหรับเธอ ทุกคนก็เป็นคนป่าเถื่อน หรืออย่างน้อยก็มีพวกกินหมาซ่อนอยู่ในตัวกันทั้งนั้น