แคนาดาเตรียมถก “สิทธิที่จะตาย” เว้นผู้ป่วยต่างชาติ

แคนาดาเตรียมเสนอร่างกฎหมายการุณฆาต แต่ไม่รวมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ตั้งใจเดินทางไปจบชีวิตในแคนาดา