อนาคตของขนส่งมวลชน? จีนจะทำ ‘รถเมล์ลอยฟ้า’

จะเป็นรถไฟความเร็วสูงหรือจะเป็นเทคโนโลยีล้ำสมัยแบบ hyperloop ต่างก็ต้องชิดซ้ายให้ประเทศจีนไปก่อน เพราะจีนกำลังจะเสนอไอเดีย ทำรถเมลแนวใหม่ ยกรถสูงวิ่งคร่อมการจราจรที่ติดขัด