เอกสารหลุด TTIP ชี้ความเสี่ยงจากข้อตกลงสหรัฐฯ-อียู

หลักการ “ระวังไว้ก่อน” ที่กำหนดให้ต้องพิสูจน์ให้ชัดก่อนว่าผลิตภัณฑ์นั้นไม่อันตราย อาจถูกยกเลิก หันมาใช้มาตรการ “จัดการความเสี่ยง” หรือให้เกิดปัญหาแล้วค่อยแก้ไข