ลอนดอนสั่งแบนโฆษณารถใต้ดิน-รถเมล์ ที่กดดันให้คนต้องหุ่น “เช้งกระเด๊ะ”

นายกเทศมนตรีลอนดอน สั่งแบนโฆษณาอวดหุ่นสวย ที่ทำให้คนรู้สึกถูกกดดัน ให้มีรูปร่างที่ไม่เป็นไปไม่ได้ในความจริง