เข้าใจผิด อาจารย์ม.ดังเขียนสูตรเลขบนเครื่องบิน นึกว่าก่อการร้าย

นักเศรษฐศาสตร์ขึ้นเครื่องบินในสหรัฐฯ หยิบกระดาษโน้ตขึ้นมาทำงาน เขียนสูตรคณิตศาสตร์ยึกยือ ผู้หญิงที่นั่งข้างๆ เห็นเข้า อ่านไม่ออก และทำให้ไม่ไว้ใจ รีบฟ้องสายการบิน