กาชาดอเมริกา “ไม่คูล” ทำโปสเตอร์เหยียดสีผิว

กาชาดอเมริกาเผลอออกแบบโปสเตอร์ตอกย้ำค่านิยม เหยียดเด็กเชื้อสายแอฟริกันอเมริกันและเชื้อสายฮิสแปนิก ใช้เป็นภาพแทนเด็กที่ทำตัวเกเรในสระน้ำสาธารณะ