‘เช็ก’ ประเทศที่เต็มไปด้วยห้องสมุด

สาธารณรัฐเช็กถือเป็นประเทศหนึ่งที่มีห้องสมุดหนาแน่นที่สุดในโลก มีห้องสมุด 1 แห่งต่อจำนวนประชากร 1,971 คน ซึ่งถือว่าหนาแน่นกว่าประเทศอื่นๆ ในยุโรป 4 เท่า และหนาแน่นกว่าสหรัฐอเมริกาซึ่งมีห้องสมุด 1 แห่งต่อประชากรราว 19,583 คนหรือมากกว่า 10 เท่า