กฎหมายสิทธิที่จะตาย ประกาศใช้ในแคนาดาแล้ว

กฎหมาย C-14 หรือกฎหมายการุณยฆาต ประกาศใช้ในแคนาดาอย่างเป็นทางการแล้ว แต่กว่าจะผ่านสภาได้ ก็ถูกปรับเนื้อหา จำกัดขอบเขตให้คนที่จะขอสิทธิการตายได้ มีเพียง ผู้ป่วยที่คาดการณ์อยู่แล้วว่าจะต้องตายจากอาการป่วยนั้นๆ

แคนาดาเตรียมถก “สิทธิที่จะตาย” เว้นผู้ป่วยต่างชาติ

แคนาดาเตรียมเสนอร่างกฎหมายการุณฆาต แต่ไม่รวมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ตั้งใจเดินทางไปจบชีวิตในแคนาดา