เมื่อ “อินสตาแกรม” แสดงผลไม่เหมือนเดิม

เดือนนี้ “อินสตาแกรม” (Instagram) โซเชียลมีเดียภาพถ่ายยอดนิยมจะเปลี่ยนวิธีการป้อนเนื้อหาแบบใหม่ จากเดิมที่แสดงตามลำดับเวลา ก็จะมาใช้อัลกอริทึมเรียงเนื้อหาแทน