ผู้ป่วยมะเร็งในอูกันดาเศร้าหนัก เครื่องฉายแสงพัง

ประเทศอูกันดามีเครื่องฉายรังสีสำหรับรักษาผู้ป่วยมะเร็งอยู่เพียงแค่เครื่องเดียว แต่ล่าสุด เครื่องดันพังลงเสียแล้ว