40 ปี เทรนด์ “พึ่งพาตัวเอง” รอด-ไม่รอด

40 ปีที่แล้ว หลักคิดเรื่องการใช้ชีวิตแบบพึ่งพาตัวเองเป็นอีกแนวคิดที่ได้รับความนิยมในอังกฤษ ทำให้คนนับพันเลือกเส้นทางชีวิตใหม่ หนีจากเมืองเข้าสู่ชนบท มาวันนี้ เวลาผ่านไป ประสบการณ์ของแต่ละคนพบว่า ชีวิตที่ “มีประสิทธิภาพ” กับชีวิตที่ “พึ่งพาตัวเอง” มันอาจยากจะเกิดขึ้นด้วยกัน