บรัสเซลล์: ผู้ต้องหารับ เป็น “ชายใส่หมวก” ตัวจริง

ที่บรัสเซลล์ ประเทศเบลเยี่ยม หนึ่งในผู้ต้องหารับ เป็น “ชายใส่หมวก” ในภาพที่รัฐบาลเผยแพร่ว่าเอี่ยวระเบิดจริง