ประท้วงกลางกรุงแบกแดด คนนับพันยึดสถานที่ราชการ

มุสลิมนิกายชีอะห์ในอิรักนับพันชุมนุมใหญ่ เข้ายึดสถานที่ราชการ ประท้วงนายกฯ ที่ชะลอการรับรองรัฐบาลชั่วคราว แต่ล่าสุด ผู้ชุมนุมทยอยออกจากพื้นที่ประท้วงแล้ว