สถาปนิกดัตช์หัวใส เสนอสร้าง “เกาะเทียมยุโรป” ในแอฟริกา รองรับผู้ลีภัย

สถาปนิกเสนอแก้ปัญหาผู้ลี้ภัย ด้วยการถมดินสร้างเกาะขึ้นมาใหม่บริเวณช่องแคบระหว่างประเทศตูนีเซียและอิตาลี แล้วใช้รัฐธรรมนูญของสหภาพยุโรปปกครอง