สั่งลดราคาอาหาร-น้ำดื่ม ดอนเมือง อย่าแพงกว่าห้างหรู 20%

ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่ท่าอากาศยานดอนเมือง สำรวจร้านค้า พบราคาอาหารและเครื่องดื่มแพงกว่าปกติ 40 – 200% เสนอปรับราคาใหม่ อย่าแพงกว่าห้างหรู 20%