ไฟเซอร์ประกาศห้ามใช้ยาสำหรับประหารชีวิต

บริษัทยาขนาดใหญ่ที่สุดในสหรัฐประกาศไม่ให้ใช้ยาของบริษัทมาประหารชีวิตนักโทษ ถือเป็นก้าวใหญ่ที่ปิดตลาดการจำหน่ายยาพิษในสหรัฐฯ