รู้หมือไร่ คนอเมริกันตายเพราะหมอเป็นอันดับสาม รองจากมะเร็งและโรคหัวใจ

“ความผิดพลาดทางการแพทย์” กลายเป็นสาเหตุอันดับสามที่ทำให้คนเสียชีวิตในสหรัฐฯ รองจากโรคสุดฮิตอย่างโรคหัวใจและโรคมะเร็ง