รู้หมือไร่ คนอเมริกันตายเพราะหมอเป็นอันดับสาม รองจากมะเร็งและโรคหัวใจ

ที่สหรัฐอเมริกา แต่ละปีมีคนไข้ 251,000 คน เสียชีวิตจากความผิดพลาดทางการแพทย์ กลายเป็นสาเหตุอันดับสามที่ทำให้คนเสียชีวิต รองจากโรคสุดฮิตอย่างโรคหัวใจและโรคมะเร็ง

แต่นั่นแปลว่า หมอที่อเมริกาไม่เก่งหรือเปล่า? คำตอบคือไม่ใช่เลย ทีมวิจัยจากม.จอห์น ฮอปกินส์บอกว่า สิ่งที่พลาดคือตัวระบบ เช่น การประสานงานที่ย่ำแย่กับระบบประกันสุขภาพ การขาดมาตรการความช่วยเหลือทางสังคมแก่คนยากจน เรื่องพวกนีล้วนเป็นปัญหาเรื้อรังในระบบสุขภาพ

แต่ข้อมูลนี้ดูจะไม่ตรงกับสถิติที่หน่วยงานอื่นๆ ทำ เช่น ข้อมูลของ CDC หรือศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ ที่แม้สถิติการตายสองอันดับแรกจะตรงกัน คือ โรคหัวใจและโรคมะเร็ง แต่ CDC ระบุว่า สาเหตุอันดับสาม มาจากภาวะการหายใจล้มเหลวที่ทำให้แต่ละปีมีคนตาย 150,000 คน แต่ม.จอห์น ฮอปกินส์ ก็แย้งข้อมูลนี้ว่า เพราะ CDC ไม่ได้ถือเอาความผิดพลาดทางการแพทย์เป็นเหตุที่จะระบุในใบมรณะบัตร เพราะระบบเก็บข้อมูลพวกนี้มีขึ้นเพื่อทำให้ใบเสร็จเรียกเก็บเงินได้เยอะๆ ไปจ่ายค่าโรงหมอมากกว่าจะตอบโจทย์เรื่องการรวบรวมสถิติทางสุขภาพของประเทศ ซึ่งทีมวิจัยก็เสนอว่า ควรจัดหมวดความผิดพลาดทางการแพทย์เป็นสาเหตุหนึ่งที่จะปรากฏในใบมรณบัตรด้วย

นักวิจัยจากจอห์น ฮอปกินส์เสนอว่า วงการการแพทย์ควรเอาอย่างอุตสาหกรรมการบิน ที่เมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ข้อมูลเกี่ยวกับการสืบสวนจะได้รับการเผยแพร่ไปในชุมชนการบิน เพราะการประเมินปัญหาถือเป็นก้าวแรกที่ต้องทำ แต่ปัญหาตอนนี้คือ ข้อมูลที่ใช้หาความผิดพลาดในบริการสาธารณสุขก็มีไม่มากพอ ทั้งที่เรื่องจำเป็นตอนนี้คือ การดูรูปแบบปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับประเทศ

ที่มา: GOOD, RT

ที่มาภาพ: Ben Freedman