สนช.ผ่านร่างพ.ร.บ.คอมฯ เพิ่มโทษหนักขึ้น ปิดเว็บได้แม้ไม่ผิดกม.

เสนอแก้ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ปิดเว็บได้แม้ไม่ขัดต่อกฎหมาย พร้อมเสนอตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง 5 คน