นับถอยหลัง “ประชามติ” รัฐธรรมนูญ

บรรยากาศการเมืองไทยก่อนวันลงประชามติ ออนไลน์เดือดเมื่อจนท.จับผู้คน โดยล้วงลึกอ่านกล่องแชทนำมาเป็นหลักฐานฟ้องคดี และมีการจับกุมเพจล้อเลียนนายกฯ