ศาลสหรัฐฯ หนุน net neutrality หรือ ความเป็นกลางทางอินเทอร์เน็ต

ศาลอุทธรณ์ สหรัฐฯ มีมติ 2-1 สนับสนุนมาตรการของคณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการการสื่อสาร สหรัฐฯ (FCC) ที่ออกมาเมื่อปี 2015 ให้รักษาความเป็นกลางทางอินเทอร์เน็ต (net neutrality)