ศาลสหรัฐฯ หนุน net neutrality หรือ ความเป็นกลางทางอินเทอร์เน็ต

ศาลสหรัฐฯ หนุน net neutrality หรือ ความเป็นกลางทางอินเทอร์เน็ต

ศาลอุทธรณ์ สหรัฐฯ มีมติ 2-1 สนับสนุนมาตรการของคณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการการสื่อสาร สหรัฐฯ (FCC) ที่ออกมาเมื่อปี 2015 ให้รักษาความเป็นกลางทางอินเทอร์เน็ต (net neutrality)

ซึ่งหมายความว่า ผู้ให้บริการทางอินเทอร์เน็ตต้องให้บริการอย่างเท่าเทียม ไม่มีการบีบทราฟิกแล้วค่อยมาขายบริการจำพวก fast laned ซึ่งเป็นสิทธิพิเศษอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง กับที่ลูกค้าที่ให้บริการด้านเนื้อหา เช่น Google, Facebook และ Netflix

เหตุผลเบื้องหลังของ FCC คือกังวลว่าหากมีการขายสิทธิพิเศษเช่นนี้ จะมีผลให้ความเปิดกว้างของโลกอินเทอร์เน็ตมันถูกสั่นคลอน

ด้านผู้พิพากษาสตีเฟ่น วิลเลียม เป็นเสียงข้างน้อยที่คัดค้านเรื่อง net neutrality เขามองว่าระบบปัจจุบัน ผู้ให้บริการเนื้อหารายย่อยและรายเล็กแข่งขันไม่ไหว และจะนำไปสู่การผูกขาดที่ไม่อาจเยียวยาได้

ด้านผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต เช่น TT&T ไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินนี้ และจะยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาต่อไป

 

ที่มา:  CNN
ที่มาภาพ: Surian Soosay