คุณอ่านหนังสืออะไรในรถไฟใต้ดิน: Humans of New York ฉบับคนรักหนังสือ

ลำพังหนังสือก็เต็มไปด้วยเสน่ห์อยู่แล้ว แล้ว “คนอ่านหนังสือ” จะยิ่งมีเสน่ห์ขนาดไหน เรื่องนี้พิสูจน์ได้จาก “Subway Book Review”