อ๊อกซฟอร์ดเพิ่มศัพท์ใหม่ ‘หยำฉา’ และ ‘อั่งม๊อ’ ในพจนานุกรม

พจนานุกรมอ๊อกซฟอร์ดฉบับปรับปรุงล่าสุด เพิ่มคำศัพท์ภาษาท้องถิ่นที่คนในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ อย่างฮ่องกงและสิงคโปร์ ใช้ในชีวิตประจำวันเข้าไปเป็นศัพท์ใหม่แล้ว

คำศัพท์เหล่านั้น เช่นคำว่า “yum cha – หยำ ฉา” แปลตามคำหมายถึง ดื่มชา แต่มักใช้แทนถึงอาหารมื้อสายแนวติ่มซำที่ต้องกินคู่กับน้ำชา และ “wah – วาห์” เป็นน้ำเสียงแสดงออกถึงความดีใจ

คำว่า “dai pai dong – ไต่ ไผ ต้ง” หมายถึงร้านอาหารข้างทาง และยังมีคำว่า “ang moh – อั่ง ม้อ” ที่แปลตามคำจะหมายถึงคนหัวแดง ซึ่งหมายถึงฝรั่งชาติตะวันตก

คำศัพท์ที่เพิ่มใหม่ในรอบนี้ บางคำมีรากศัพท์มาจากภาษาจีนแต่อาจออกเสียงแบบจีนกลาง กวางตุ้ง หรือแต้จิ๋ว บางคำมีรากศัพท์มาจากภาษามลายู ซึ่งนอกจากภาษาท้องถิ่นที่นิยมใช้ในชีวิตประจำวันแล้ว การปรับปรุงพจนานุกรมของอ๊อกซฟอร์ดครั้งนี้ยังเพิ่มศัพท์ภาษาอังกฤษคำใหม่ๆ ที่มากับวัฒนธรรมเอเชียด้วย

เช่นคำว่า “compensated dating” หมายถึง การมีเพื่อนเที่ยว ไปเดท หรือมีสัมพันธภาพระยะสั้นเพื่อแลกกับเงินหรือสิ่งของ คำว่า “Chinese helicopter” ใช้แทนถึงคนสิงคโปร์ที่เติบโตในระบบการศึกษาภาษาจีนและไม่ค่อยรู้ภาษาอังกฤษ

การปรับปรุงเพิ่มเติมคำศัพท์ใหม่ของอ็อกซฟอร์ดรอบนี้ เพิ่มศัพท์และวลีใหม่จากทั่วโลกเข้าไปถึง 500 คำ

ตัวอย่างคำศัพท์อื่นๆ ที่เพิ่งเติม
คำศัพท์จากฮ่องกง
Char siu หมูแดงแบบจีน
Compensated dating สัมพันธภาพแบบ ‘เพื่อนเที่ยว’
Dai pai dong ร้านอาหารริมทาง
Kaifong กลุ่มหรือชุมชนที่คอยให้ความช่วยเหลือกัน
Guanxi เครือข่ายส่วนตัวที่คอยช่วยเหลือทางธุรกิจ
Lucky money เงินในซองแดง สำหรับให้ในโอกาสพิเศษเช่นตรุษจีน
Sandwich class ชนชั้นกลางระดับล่าง
Milk tea ชาดำใส่นมสไตล์ฮ่องกง
Shroff แคชเชียร์
Siu mei เมนูติ่มซำเมนูหนึ่ง
Yum cha อาหารมื้อสายที่มักกินคู่กับชา
Wet market ตลาดสด

คำศัพท์จากสิงคโปร์
Ang moh ฝรั่ง (ตามรากศัพท์หมายถึงคนหัวแดง ใช้แทนถึงฝรั่งผิวขาว)
Blur สับสน ไม่ใส่ใจ
Chilli crab ปูผัดพริก
Chinese helicopter ชาวสิงคโปร์ที่พูดภาษาจีน แต่พูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้
Hawker centre ศูนย์อาหาร
HDB การเคหะ
Killer litter การทิ้งขณะลงมาจากที่สูง
Lepak เตร็ดเตร่
Shiok เยี่ยม เจ๋ง
Sabo เป็นอันตราย สร้างปัญหา
Sabo king ตัวปัญหา
Sotong ปลาหมึก
Teh tarik ชาชัก
Wah น้ำเสียงดีใจ

 

ที่มา: Guardian

ที่มาภาพ: Anton