สหรัฐฯ ผ่านกฎหมาย “ฉลากอาหาร GMO” แต่ถูกท้วงว่า บ่มิไก๊

บริษัทต่างๆ มีทางเลือกว่าจะใช้วิธีระบุบนฉลากแบบไหนก็ได้ เช่นอาจเขียนข้อความธรรมดาว่า “ผลิตจากเทคโนโลยีตัดแต่งพันธุกรรม” หรืออาจใช้วิธีแปะ QR code หรือใช้รหัสตัวเลข 1-800 ระบุเอาไว้แทนก็ได้

อย.สหรัฐปรับปรุงฉลากโภชนาการใหม่

อย.สหรัฐดีไซน์ป้ายข้อมูลสารอาหารใหม่ ปรับสูตรโภชนาการ แจ้งน้ำตาลที่ใส่เพิ่ม

อย.สหรัฐปรับฉลากข้อมูลสารอาหารใหม่ตามพฤติกรรมและข้อมูลวิทยาสตร์ล่าสุด เช่น ปรับขนาดหน่วยบริโภค เพิ่มข้อมูลน้ำตาลที่ใส่เพิ่มเข้ามา และตัดแคลอรีจากไขมันออกไป