อย.สหรัฐปรับปรุงฉลากโภชนาการใหม่

อย.สหรัฐดีไซน์ป้ายข้อมูลสารอาหารใหม่ ปรับสูตรโภชนาการ แจ้งน้ำตาลที่ใส่เพิ่ม

อย.สหรัฐปรับฉลากข้อมูลสารอาหารใหม่ตามพฤติกรรมและข้อมูลวิทยาสตร์ล่าสุด เช่น ปรับขนาดหน่วยบริโภค เพิ่มข้อมูลน้ำตาลที่ใส่เพิ่มเข้ามา และตัดแคลอรีจากไขมันออกไป

สั่งลดราคาอาหาร-น้ำดื่ม ดอนเมือง อย่าแพงกว่าห้างหรู 20%

ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่ท่าอากาศยานดอนเมือง สำรวจร้านค้า พบราคาอาหารและเครื่องดื่มแพงกว่าปกติ 40 – 200% เสนอปรับราคาใหม่ อย่าแพงกว่าห้างหรู 20%