อียูเตรียมดัน ให้ตุรกีอยู่ในกลุ่มเชงเก้นวีซ่า

คณะกรรมาธิการยุโรปเตรียมทำหลักการเบื้องต้น เปิดให้ชาวตุรกีสามารถเดินทางเข้ายุโรปโดยไม่ต้องใช้วีซ่า มีผลมิถุนายนนี้ ตราบที่ตุรกีสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข 72 ข้อ

สืบเนื่องจากข้อตกลงเมื่อ 18 มี.ค. 59 ระหว่างสหภาพยุโรปและตุรกี ที่มีการเจรจากันว่า ตุรกีจะรับผู้ลี้ภัยที่ไหลบ่าเข้ายุโรป เพื่อแลกกับการได้อยู่ในกลุ่มประเทศเชงเก้นวีซ่านั้น ล่าสุด เมื่อวันที่ 4 พ.ค. คณะกรรมาธิการยุโรปได้จัดทำข้อเสนอแนะเสนอต่อสหภาพยุโรปและสภายุโรป ว่าด้วยการอนุญาตให้ชาวตุรกีสามารถเดินทางไปยังประเทศในอียูได้โดยไม่ต้องใช้วีซ่า

หากสภายุโรปรับรองข้อเสนอแนะนี้ ขั้นตอนถัดไปคือให้ประเทศสมาชิก 28 ประเทศร่วมกันรับรอง ตามแผนการ มาตรการใหม่นี้จะบังคับใช้ในวันที่ 30 มิ.ย.

แต่รายละเอียดข้อตกลงก็กำหนดด้วยว่า รัฐบาลตุรกีต้องทำตามเงื่อนไข 72 ข้อ ก่อนมาตรการนี้จะเริ่มต้น

เงื่อนไขที่ตุรกีต้องปฏิบัติ เช่น การบังคับให้ชาวตุรกีทุกคนใช่พาสปอร์ตบนมาตรฐานไบโอเมตริก การพัฒนามาตรการควบคุมและสอดส่องบริเวณชายแดน การให้ความร่วมมือกับสหภาพยุโรปด้านอาชญากรรม ด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการก่อการร้าย และกฎหมายการเลือกปฏิบัติ

ข้อเสนอที่จะละเว้นวีซ่าให้ประชากรชาวตุรกี 80 ล้านคนเป็นข้อถกเถียงร้อนแรงในกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป แต่ตุรกีกล่าวว่า หากไม่ได้ตามตกลง ตุรกีเองก็จะละเมิดสัญญาที่ยอมรับผู้ลี้ภัยให้อยู่ในประเทศ

สำหรับข้อตกลงเมื่อเดือนมีนาคม เกิดขึ้นจากสภาวะการไหลบ่าของผู้ลี้ภัยจำนวนนับล้านตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งข้อตกลงนี้มีว่า รัฐบาลตุรกีต้องรับผู้ลี้ภัย โดยสหภาพยุโรปจะให้ความช่วยเหลือทางการเงินจำนวน 6 พันล้านยูโร เพื่อสร้างศูนย์พักพิงและจัดบริการด้านสาธารณสุขและการศึกษาให้แก่ผู้ลี้ภัยในตุรกี และแลกกับสิทธิต่างๆ ในกลุ่มประเทศเชงเก้น

 

ที่มา: DW